Naast het geven van computerlessen biedt WijkKlikEmmerhout mensen met een beperking een plaats waar ze hun talenten kunnen toepassen en op deze manier een waardevolle inbreng hebben. Zo er mensen bij ons actief die hele goede kennis hebben van computers waar ook de mensen van buitenaf graag gebruik van maken. Sinds kort maken zij zelfs laptops die traag geworden zijn weer sneller door wat technische ingrepen. We krijgen ook veel mensen binnen via de gemeente die iets moeten doen voor hun uitkering en begeleiden hen om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Kortom WijkKlikEmmerhout doet veel dingen buiten de gebruikelijke cursussen om. 

Het lesgeven
De vrijwilligers van WijkKlikEmmerhout helpen de cursisten om hen vraaggestuurd wat over de computer te leren. Zij hanteren geen vastgestelde lessen, de basis is 'Wat wil je leren." En hoe leuk is het dan als een cursist eigenlijk niets meer te leren heeft en zelfs aan andere cursisten iets uit legt, wij weten ook niet alles! Soms gaat het zelfs zo goed dat een cursist een ook cursist helpt om een “probleem” op te lossen en uit te leggen zodat het voor diegene duidelijk wordt hoe het moet. En nog leuker is het dan als de cursist besluit het bij ons ook te willen proberen als vrijwilliger om kennis over te dragen aan andere cursisten. Wat zijn we trots zijn op onze vrijwilligers!!

Maar we doen meer!
WijkKlikEmmerhout doet nog veel meer zaken, zoals mensen met een beperking een plaats bieden waar ze hun talenten kunnen toepassen en op deze manier een waardevolle inbreng hebben. Zo er mensen bij ons actief die hele goede kennis hebben van computers waar ook de mensen van buitenaf graag gebruik van maken. Sinds kort maken zij zelfs laptops die traag geworden zijn weer sneller door wat simpele ingrepen. We krijgen ook veel mensen binnen via de gemeente die iets moeten doen voor hun uitkering en begeleiden hen om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Er is nu een plan in ontwikkeling om straks mensen met een kleine beurs te helpen met het invullen van formulieren, in onze digikamer of als nodig bij de mensen thuis. Uiteraard schenken wij daarbij ook veel aandacht aan de privacy van deze cliënten. Met deze vaardigheden houden zij langer de digitale regie over hun leven in eigen handen.

Kortom wij doen meer dan digitale vaardigheid aanleren.