Wij zijn sinds september 2009 actief in Emmerhout. We brengen mensen met elkaar in contact, activeren en laten mensen participeren door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het team van WijkKlikEmmerhout bestond toen uit een groepje vrijwilligers van ongeveer 12 personen en een beroepskracht. In totaal woonden er 11 van de 12 vrijwilligers in de wijk. Dit is een van de krachten van WijkKlikEmmerhout. Dit is wel belangrijk: Immers nu worden signalen opgepikt, terwijl dat anders waarschijnlijk niet zou zijn. De activiteiten van WijkKlikEmmerhout zijn vraaggericht, waardoor de activiteiten continue in ontwikkeling zijn. Iedereen kan zomaar even binnen stappen en een vraag stellen over computers of zomaar een praatje maken.
Dan maken we een flinke sprong: WijkKlikEmmerhout is en was goed bezig totdat in 2012/2013 op een gegeven ogenblik onduidelijk was of WijkKlikEmmerhout wel kon blijven voortbestaan. We hadden geen eigen ruimte en dat gaf de nodige problemen en frustraties.
Toch kwam er een oplossing: Sinds die tijd kunnen en konden we terecht in het bewonersbedrijf “op eigen houtje”. De huur voor de ruimte werd en wordt betaald door Wijkbelangen Emmerhout.
Ook nu lopen we hier toch ook regelmatig tegen problemen aan: Voorlopig zit het wel goed met de huurpenningen. Om deze te drukken zijn we in 2017 “verhuisd” naar een kleinere ruimte, zodat WijkbelangenEmmerhout minder huur hoeft te betalen. Helaas zijn onlangs de huurpenningen voor deze ruimte weer verhoogd. OEH moet immers een echt bedrijf worden, vinden ze.
Rond 2015 en 2016 kwam WijkKlikEmmerhout op het idee om meer stevigheid te krijgen in de opbouw van de groep. Ook dat we ons meer bezig zouden kunnen houden met de rechten, die we als vrijwilligers hebben, maar ook met onze plichten. Dat we vaker tegen elkaar zouden zeggen: Dat gaat goed, maar ook: Dat zou beter kunnen. Ook werd nagedacht over het verkrijgen van mogelijke subsidies. Kortom de gedachte om een vereniging op te richten, compleet met Statuten en Huishoudelijk Reglement schoot wortel.
Op 1 november 2016 werd tijdens een algemene vergadering besloten, dat we een informele vereniging zouden zijn, compleet met een bestuur en leden. De naam werd uiteraard vereniging WijkKlikEmmerhout. Het bestuur werd gevormd door:
Theo Zwiggelaar, voorzitter
Hermien van der Weide, penningmeester
Steffen Moorman, secretaris
Regelmatig maken we ook gebruik van de kennis en vaardigheden van anderen, die de vereniging belangeloos van advies dienen. Het bestuur probeert dus samen met alle leden een stevige basis te leggen onder hun doelstellingen.
Wat betreft de cursisten en de aan- en inloop: Dat gaat boven verwachting. Soms ontstaat er zelfs een wachtlijst voor de cursussen en moeten mensen (even) wachten vóór ze geholpen kunnen worden met hun vragen.
Ook hebben we te maken met de AVG. De algemene verordening gegevensbeheer. We moeten als vereniging zorgvuldig omgaan met alle gegevens die we ontvangen van zowel leden als cursisten. Een stukje goed nieuws is, dat op de komende algemene vergadering het besluit is genomen om een formele vereniging te worden met ingang van deze datum. Het voordeel is dat we dan een vereniging zijn met zoals men dat zegt: “volledige rechtsbevoegdheid”. We zullen dan alles kunnen en mogen doen wat elke andere vereniging ook kan en mag. Hiervoor is het nodig, dat we ons inschrijven bij de Kamer van Koophandel middels een notariële akte, inclusief Statuten. Later moeten we ook een Huishoudelijk Reglement hebben. Uiteraard hebben we ook nog een heleboel andere plannen, bijvoorbeeld het geven van cursussen over voorouder onderzoek ( of zoals het ook wel genoemd wordt stamboom onderzoek ). We blijven ons inzetten voor onze wijk, daarom:
Aan de naam verandert niets, we blijven gewoon heten: Vereniging WijkKlikEmmerhout.

Met vriendelijke groet,

Steffen Moorman
Secretaris Wijkklik Emmerhout