Een formele vereniging geworden.

Op 28 juni 2018 is de informele vereniging WijkklikEmmerhout door middel van het zetten van handtekeningen onder een notariële akte een officiële formele vereniging geworden. Hierdoor kunnen we sneller en beter onze doelstellingen realiseren.

Verhuizing naar de Tussenstee.

Per 1 januari 2019 is WijkkklikEmmerhout verhuisd naar de Tussenstee, Ravelijn 104 te Emmen.

Het oude nest in “Op Eigen Houtje” te moeten verlaten wekt tegenstrijdige gevoelens op.  Enerzijds gevoelens van “happyness”, gelukkig zijn we nu de stress kwijt, anderzijds was die plek ons echte honk geworden, waarin we ons thuis voelden onder de “Emmerhouters”. Helaas moesten we hier vertrekken.

Gelukkig hebben we een prima plek gevonden, bij de Tussenstee.  We hopen, dat iedereen, maar vooral ook onze trouwe bezoekers de weg hier naartoe net zo gemakkelijk kunnen vinden als naar op eigen houtje.

Burgerbegroting

Dank zij de inzet van velen en vooral de mensen, die gestemd hebben op onze ideeën kunnen we een aantal activiteiten, die we gepland hebben, uitvoeren.

Zoals het vernieuwen van onze apparatuur.  We zijn van plan om onze oude computerkasten te vernieuwen en te vervangen door een paar goede laptops, zodat we wat dat betreft een paar jaar verder kunnen.

Daarnaast willen we ook de wijk emmerhout, zowel ouderen, als kinderen en jongeren,  laten kennismaken met de mogelijkheden van een 3 D printer.  Deze zijn echt ongekend groot.  Het maken van kleine voorwerpen tot het maken van kleine technische hulpmiddelen is mogelijk.  Over een poosje is dat voor iedere wijkbewoner dus mogelijk.  Vaak kost het wel een beetje, maar dan heb je ook een uniek voorwerp. Daar is er dan maar ééntje van.

Lemzijde 52:

WijkklikEmmerhout gaat ook een samenwerking aan met Lemzijde 52.  Op de donderdagmiddagen, van 15.00 uur tot 16.30 uur  kunnen dan de bewoners van dit complex, maar ook anderen gebruik maken van de kennis van onze vrijwilligers.  Hier kan men dan vragen stellen over de laptop, telefoon of ook delen van cursus activiteiten volgen.

 

 

Emmense uitdaging

Op de beursvloer van de Emmense uitdaging heeft WijkklikEmmerhout contacten gelegd met bedrijven uit Emmen.  Een eerste vraag was: wanneer men oude laptops heeft, die het bedrijf wil vernieuwen, dan kan WijkklikEmmerhout deze nakijken, zo nodig en zo mogelijk verbeteren en deze dan wellicht voor “een heel klein prijsje weggeven” aan een bewoner van Emmen. Ook werden er contacten gelegd over het beheren of verbeteren van websites, het maken van reclamefilmpjes en dat soort zaken.

VR-bril

Sinds enige tijd heeft WijkklikEmmerhout de beschikking over en VR-bril, een bril, waarmee je situaties kunt nabootsen, waarin hetnet lijkt alsof je er zelf middenin staat of meedoet.  Kan soms best gaaf aanvoelen.

Cursus stamboomonderzoek.

Woensdag 6 maart start  bij ons de cursus   

        Stamboomonderzoek

Op zoek naar je voorouders voor de echte beginner.

Nu is er de kans om onder begeleiding te beginnen met het uitzoeken van gegevens over wie je voorouders zijn en wat ze deden. Docenten van WijkKlikEmmerhout gaan samen met je op pad (een enkele keer ook letterlijk) om gegevens over je voorouders te zoeken, te vinden en op te slaan.  We beginnen meestal bij je ouders en van daaruit gaan we terug zoeken in de tijd. We gaan de gegevens opslaan met behulp van een gratis programma Aldfaer dat alle gegevens netjes voor je bewaart.

Aldfaer is eigenlijk alleen geschikt voor windows laptops en NIET voor apple apparaten.

 

Steffen

 

Ps:  Weet niet of we de bemensing in huis heben voor een repair cafe, ik vind het wél een prima idee.