We doen dat onder andere  door computerlessen te geven, workshops te houden en ontmoetingen te stimuleren. Dat doen we onder het genot van een kopje koffie of thee.

Eén dagdeel in de week gaan we besteden aan mensen, die laaggeletterd zijn en een geringe digitale vaardigheid hebben.

Docenten van WijkklikEmmerhout hebben eerst een cursus gevolgd om laaggeletterden beter te kunnen begeleiden. Hiervoor gebruiken we onder andere het programma “Succes” van de bibliotheek en verschillende spelvormen op de computer, die te maken hebben met taal. 

Door spelenderwijs te leren op de computer verbeter je je taalvaardigheid en je kennis van computer en telefoon.

Iets meer over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld.

Voor informatie over WijkklikEmmerhout kun je contact opnemen met de heer Moorman secretaris@wijkklikemmerhout.nl , met mevrouw van der Weide tel. 06-41 720 168 ,

of kijk op www.wijkklikemmerhout.nl

Voor informatie over het Oranje Fonds gaat u naar www.oranjefonds.nl of kunt u contact opnemen met Nerina Vilchez, Adviseur Publiciteit, via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 2339348.