In verband met de huidige situatie rondom corona, zal WijkKlikEmmerhout vanaf maandag 20 december gesloten zijn. Dit betekent dat er op maandag 20 en donderdag 23 december2021 geen inloop zal zijn.

Wij zullen de maatregelen in de gaten houden en zodra het kan en mag de deuren weer openen voor de inloopmiddagen in 2022.

Voor de cursussen houden we de situatie in de gaten. Aanvankelijk was het de planning dat deze op dinsdag 11 januari 2022 weer zouden starten. Dit gaat door de lockdown niet door.

We gaan de cursus weer starten,  zodra de mogelijkheid zich voordoet om te beginnen. We zullen U op de hoogte houden middels een brief met daarin de datum en tijd over de start en aanvang van de cursus.

Het Bestuur