Wachtwoorden blijven lastig

Zeven op de tien ouderen vinden het onthouden van al hun wachtwoorden lastig. Daarom zet bijna de helft van de senioren ze op papier, bijvoorbeeld in een notitieboekje. Een kwart slaat de wachtwoorden op in een document op de computer. Een even groot aantal doet dit in de internetbrowser of gebruikt een wachtwoordmanager.

Nieuwe mogelijkheden zijn ingewikkeld

De ontwikkelingen rond de beveiliging van accounts gaan snel. Er komen regelmatig nieuwe mogelijkheden bij. Zoals het beveiligen van een digitaal apparaat met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Of pas toegang krijgen na een extra controle via bijvoorbeeld sms of speciale app. Behalve sms-controle gebruiken ouderen deze nieuwe mogelijkheden nog maar weinig. Dit komt vooral omdat ze er moeite mee hebben. 24% van de ouderen gebruikt geen tweestapsverificatie omdat ze niet (goed) weten hoe het werkt. 23% vindt het te veel tijd en moeite kosten. Een van de deelnemers verwoordde het zo: ‘Wachtwoorden zijn een probleem, tweestapsverificatie moeilijk maar nuttig, alles evolueert zo snel.’