Excel-document 'Meterstanden' downloaden

  • Klik in het Excel-bestand onderaan op het tabblad Gas.
  • Standaard begint de datumreeks op '17 okt 12'. Typ hier uw eigen startdatum, zonder jaartal. Kies een vaste dag waarop u de meterstanden opneemt. Bijvoorbeeld elke maandag of de dag dat u start met dit Excel-bestand.
  • Druk op de Enter-toets.
  • Alle datums worden vervangen. De cellen B5 en B6 zijn ingevuld zodat u ziet hoe de grafiek ernaast werkt. We komen later op de grafiek terug. Maak eerst de cellen B5 en B6 leeg.
  • De grafiek wordt daardoor ook leeg. Vul in cel B5 de eerste meterstand in. Vul de meterstand voortaan elke week in.
  • In cel D2 (onder 'Totaal vorig jaar') kan het totale gasverbruik van het afgelopen jaar worden ingevuld. Dit staat op de jaarafrekening die u ieder jaar van de energieleverancier krijgt.

De kolommen 'Datum' en 'Meterstand' zijn inmiddels bekend. Maar wat betekenen de kolommen 'gebruik tot nu toe', 't/m deze week', 'prognose'? We hebben als voorbeeld een aantal waarden ingevuld.

Het tabblad gas

Gebruik tot nu toe

Lees in cel C4 af hoeveel gas u tot nog toe hebt verbruikt. In het voorbeeld is dat 155 m³. Daaronder staat het verbruik per ingevulde week.

t/m deze week

Wanneer u het totale verbruik over het afgelopen jaar hebt ingevuld (in D2), ziet u daaronder, in cel D4, het verbruik per ingevulde week in dat afgelopen jaar. Dat is natuurlijk een inschatting en hiervoor wordt op de achtergrond een formule gebruikt die rekening houdt met de seizoenen. Immers in de winter zal het gasverbruik hoger zijn dan in de zomer.

Prognose

In cel E4 staat het verwachte totaalverbruik over het lopende jaar. Gaat u meer of minder gas verbruiken dan afgelopen jaar?

De grafiek

In de grafiek zijn het ingevulde verbruik, de voorspelling en het verbruik van vorig jaar af te lezen. De rode balkjes staan voor het ingevulde verbruik. De blauwe lijn is het voorspelde verbruik. De zwarte lijn het verbruik van het afgelopen jaar. Zolang de blauwe lijn onder de zwarte blijft zit u goed: uw verbruik zal minder zijn.

De grafiek op het tabblad gas

Het stroomverbruik invullen komt op precies hetzelfde neer als het gasverbruik invoeren. U kunt probleemloos de tabbladen 'Dagstroom' en 'Nachtstroom' invullen. Bijna elk huishouden in Nederland heeft inmiddels een slimme meter. Standaard heeft een slimme meter twee telwerken: voor dag- en nachtstroom. De tarieven voor nachtstroom liggen iets lager dan voor dagstroom. Nachtstroom loopt van 23.00 uur tot 07.00 uur (in Limburg en Noord-Brabant is dat 21.00 uur tot 07.00 uur.) en in het weekend en tijdens feestdagen. De benamingen op de slimme meter voor beide lopen uiteen:

  • Dagstroom: 'hoog', 'piek' of 'normaal'.
  • Nachtstroom 'laag' of 'dal'.

Komt u het er met het aflezen van uw meter niet uit, zoek dan bij de energieleverancier uit hoe de beide telwerken afgelezen moeten worden. Sommige mensen kiezen voor een zogeheten enkel tarief. In dat geval wordt alle stroom tegen één tarief geleverd. Hebt u een enkel tarief of een flexibel uurtarief, vul dan het verbruik alleen in op het tabblad 'Dagstroom'.