Maak zo van elke pagina in de pdf een apart document:

 • Ga naar www.ilovepdf.com/nl/split-pdf
 • Klik op Selecteer Pdf-bestand.
 • Ga naar de map waarin de pdf staat.
 • Klik op de pdf > Openen (Windows) of Upload (Mac).
 • Klik op Pagina's extraheren.
 • Klik op Alle pagina's extraheren.
 • Klik op PDF splitsen > Download gesplitste PDF.
 • Klik onderaan in beeld op het bestand dat eindigt op .zip (Windows). De pdf's staan in een zip bestand.
 • Klik op de Mac rechtsonder op de blauwe map 'Downloads'. ​​​​​​​
 • Klik op de Mac op Open in Finder.
 • Dubbelklik op de Mac op de map ilovepdf_extracted-pages om de losse pagina's te zien.

Maak zo van specifieke pagina's in een pdf één losse pdf:

 • Ga naar www.ilovepdf.com/nl/split-pdf
 • Klik op Selecteer Pdf-bestand.
 • Ga naar de map waarin de pdf staat.
 • Klik op de pdf > Openen of Upload (Mac).
 • Klik op Splitsen op bereik.
 • Klik op Aangepast bereik.
 • Vul bij 'Vanaf pagina' de beginpagina van de losse pdf in.
 • Vul bij 'Naar' de eindpagina van de losse pdf in.
 • Klik op PDF splitsen > Download gesplitste pdf.
 • Klik onderaan in beeld op het bestand dat eindigt op .pdf (Windows).
 • Klik op de Mac rechtsonder op de blauwe map 'Downloads'.
 • Klik op de Mac op Open in Finder.
 • De map 'Downloads' opent. De nieuwe pdf staat daarin bovenaan.

U kunt een pdf splitsen in meerdere pdf's met een vast aantal pagina's. Elke pdf heeft dan bijvoorbeeld twee of drie pagina's. Dit werkt zo:

 • Ga naar www.ilovepdf.com/nl/split-pdf
 • Klik op Selecteer Pdf-bestand.
 • Ga naar de map waarin de pdf staat.
 • Klik op de pdf > Openen (Windows) of Upload (Mac).
 • Klik op Splitsen op bereik.
 • Kies voor de optie Vast bereik.
 • Vul bij 'Splitsen in paginabereik van' in uit hoeveel pagina's de aparte pdf's moeten bestaan. Hieronder staat hoeveel aparte pdf's gemaakt worden en hoeveel pagina's deze hebben.
 • Klik op PDF splitsen > Download gesplitste pdf.
 • Klik onderaan in beeld op het bestand dat eindigt op .zip (Windows). De pdf's staan in een zip-bestand.
 • Klik op de Mac rechtsonder op de blauwe map 'Downloads'.
 • Klik op de Mac op Open in Finder.
 • Klik op de Mac op de map ilovepdf_split om de nieuwe pdf's te zien.