Een alarm op een Samsung-apparaat instellen is eenvoudig. In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een Samsung Galaxy S-toestel met Android 10 en hoger. Bij andere versies kunnen er kleine verschillen zitten in de stappen.

 • Open de app Klok.
 • Tik linksonder op het tabblad Alarm.
 • Tik op het plusteken.
 • Tik op Alarmnaam.
 • Typ een naam, bijvoorbeeld ‘Uit eten met Jan’.

De wekker staat standaard op vandaag. De dag wijzigen?

  • Tik op het kalendericoontje > de gewenste datum > Gereed.
 • Tik op de uurcijfers van de klok en typ het gewenste uur voor het alarm.
 • Herhaal dit met de minutenknop.
 • Tik op Opslaan.

Het alarm gaat eenmalig af volgens bovenstaande instellingen. Het alarm kan zichzelf ook herhalen, bijvoorbeeld elke week op dezelfde tijd.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht. Of stel een nieuw alarm in zoals beschreven in de vorige alinea.
 • Tik op een weekdag (M, D, W, D, V, Z, Z).
 • 'Elke (gekozen dag)' verschijnt en er staat een rondje om de gekozen dag. Tik op de dagen waarop het alarm moet afgaan.
 • Tik nogmaals op een dag om die weer te verwijderen.
 • Het rondje om de geselecteerde dag verdwijnt. Tik op Opslaan.

Kies eventueel een ander geluid voor het alarm.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht. Of stel een nieuw alarm in zoals bij 'Samsung: een alarm instellen' hierboven.
 • Tik op Alarmgeluid.
 • Tik zo nodig op Uit om het alarmgeluid aan te zetten.
 • Tik op Beltoon.
 • Tik zo nodig op Toestaan om de Klok-app toegang te geven tot de beschikbare beltonen.
 • Kies een beltoon.
 • Het geluid speelt af. Veeg naar beneden voor meer tonen.
 • Tik op een andere optie om die beltoon te horen.
 • Tik tweemaal op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik op Opslaan.

De nieuwe beltoon is nu ingesteld.

Eigen nummer of geluid instellen

Uw favoriete nummer of geluid (in mp3-vorm) kiezen is ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld iets zijn dat u zelf met de telefoon hebt opgenomen.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht. Of stel een nieuw alarm in zoals bij 'Samsung: een alarm instellen' hierboven.
 • Tik op Alarmgeluid.
 • Tik zo nodig op Uit om het alarmgeluid aan te zetten.
 • Tik op Beltoon.
 • Tik op het plusteken.
 • Tik zo nodig op Toestaan.
 • Tik op een liedje of opname. Ziet u geen vermeldingen, dan staat er geen muziek of opname op de telefoon.
 • Tik op Gereed.
 • Tik tweemaal op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik op Opslaan.

Nummer van Spotify instellen

Hebt u Spotify op de telefoon, dan kunt u ook wakker worden met uw favoriete nummer op Spotify.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht. Of stel een nieuw alarm in zoals bij 'Samsung: een alarm instellen' hierboven.
 • Tik op Alarmgeluid.
 • Tik op Spotify.
 • Kies een nummer of afspeellijst.
 • Tik tweemaal op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik op Opslaan.
 • Spotify start op de ingestelde tijd. U moet het geluid in die app ook weer uitschakelen.

Soms is een luid alarm niet handig, zoals bij een uitvaart of bij een mooi concert. De trilstand biedt dan uitkomst.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in.
 • Tik op het schuifje achter 'Alarmgeluid' om het geluid uit te zetten.
 • Tik op Trillen.
 • Kies een trilstand.
 • Een voorbeeld speelt af. Tik op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik zo nodig op Alarmgeluid > Aan. De muziek van het alarm is uit.
 • Tik op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik op Opslaan.

Eerlijk zijn, staat u in één keer op? Veel mensen draaien zich ’s ochtends graag nog even om. Met de sluimerstand krijgt u na een paar minuten nogmaals een herinnering. Of twee, afhankelijk van de instellingen.

 • Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in.
 • Tik op Sluimeren.
 • Tik op een interval. Dit is de tijd tussen twee alarmen. Bijvoorbeeld 5 minuten.
 • Kies hoe vaak het alarm moet worden herhaald nadat u het hebt weggetikt. Tik bijvoorbeeld op 3 keer.
 • Tik op het bovenste pijltje naar links.
 • Tik op Opslaan.
 • Open de Klok-app.
 • Tik onderaan op Wekker.
 • Kies een wekker.
 • Tik op het plusteken.
 • Stel de wekkertijd in.
 • Tik op Ok.
 • Tik op Wekker.
 • Tik op het schuifje.
Is het schuifje ingekleurd, dan staat de wekker aan. Is het schuifje grijs, dan staat hij uit.
 • Tik onderaan op Wekker.
 • Tik bij een eerder gemaakt alarm op het pijltje omlaag.
 • Tik achter het pictogram van een bel op de naam van het huidige geluid.
 • Kies een geluid door in de lijst op het gewenste geluid te tikken. Of tik op Nieuw toevoegen en kies uw eigen geluidsbestand.
 • Tik op het pijltje linksboven om terug te gaan.

Hebt u de apps YouTube Music, Pandora of Spotify op uw telefoon staan, dan kunt u ook wakker worden met uw favoriete nummer.

 • Tik onderaan op Wekker.
 • Tik bij een eerder gemaakt alarm op het pijltje omlaag.
 • Tik achter het pictogram van een bel op de naam van het huidige geluid.
 • Tik op YouTube Music, Pandora of Spotify.
 • Zoek een nummer dat u wilt gebruiken en tik erop.
 • Tik op het pijltje linksboven om terug te gaan.

Ook de Google-wekker heeft een trilfunctie voor momenten waarop een geluidssignaal niet handig is.

 • Tik onderaan op Wekker.
 • Tik bij het alarm op het pijltje omlaag.
 • Tik op Trillen.
Als er een vinkje achter staat, staat de trilfunctie aan.

Sluimeren of snoozen van de Google-wekker is eenvoudig:

 • Veeg zodra de wekker gaat naar links op het vergrendelingsscherm.
 • De wekker gaat na tien minuten opnieuw.
 • Definitief stoppen zonder sluimeren? Veeg dan naar rechts op het vergrendelingsscherm.

De wekkers van Samsung en Google luisteren ook naar stemcommando’s.

 • Activeer de Google-spraakassistent door de thuisknop van de smartphone even ingedrukt te houden.
 • Tik zo nodig op het pictogram van een microfoontje.
 • Geef een spraakopdracht, bijvoorbeeld: 'Zet een wekker over 60 minuten'.

De assistent zegt hardop hoe laat de wekker gaat.