Standaard staat het pictogram Verkenner op de taakbalk. Het ziet eruit als een geel mapje Pictogram Verkenner op taakbalk in Windows 11. Klik erop en de Verkenner opent. Staat het pictogram niet op de taakbalk? Klik dan op het vergrootglas met het woord 'Zoeken' op de taakbalk, typ 'Verkenner' en klik op Verkenner.

In de Verkenner navigeert u makkelijk naar andere mappen. Klik links in het navigatievenster op een schijf of map. In het rechterdeel staat dan de inhoud. Dubbelklik in het rechterdeel op een submap om de onderliggende bestanden en mappen te bekijken. In het navigatievenster kunt u ook onderliggende mappen weergeven. Klik dan voor een schijf of map op het kleine pijltje.

In de Verkenner bevindt zich bovenin het onderdeel ‘Snelle toegang’. Klik zo nodig op het pijltje voor ‘Snelle toegang’ om de onderliggende mappen te zien. Vaak staan er bekende mappen als ‘Afbeeldingen’, ‘Documenten’ en ‘Downloads’. Daarnaast verschijnen er misschien mappen die u kortgeleden hebt geopend. Gebruikt u een map een tijdje niet? Dan verdwijnt die op den duur vanzelf uit ‘Snelle toegang’. Klik op een map om de inhoud te bekijken.

De Verkenner heeft verschillende onderdelen.

Venster Verkenner Windows 11

 1. Navigatievenster
  Gebruik dit deel van de Verkenner om toegang te krijgen tot alle mappen en bestanden. Klik links op een onderdeel. De inhoud opent rechts. In het navigatievenster staan ook vaste onderdelen, zoals Snelle toegang (u ziet daar dezelfde mappen staan) en OneDrive. [Hier komen we later op terug.]
 2. De knoppen 'Vorige', 'Vooruit' en 'Omhoog'
  Navigeer met 'Vorige' en 'Vooruit' tussen verschillende mappen. 'Vorige' brengt u bij de voorlaatste map en 'Vooruit' naar een volgende map. Met 'Omhoog' gaat u naar een bovenliggende map (als die er is).
 3. Menubalk
  In de menubalk staan veelgebruikte taken handig bij elkaar. Sommige mogelijkheden zijn niet altijd actief. Dat hangt af van waar u mee bezig bent.
 4. Adresbalk
  In de adresbalk staat het pad (de stapjes) naar de geselecteerde map.
 5. Het rechter deelvenster
  Hier staan de mappen en/of de inhoud van mappen, afhankelijk van wat u aan het doen bent.

In het navigatievenster (aan de linkerzijde) staat soms een pijltje voor een onderdeel. Als het pijltje naar rechts wijst, zijn er onderliggende mappen. Een pijltje dat naar onderen wijst, geeft aan dat de onderliggende mappen zijn uitgeklapt. Klik bijvoorbeeld op het pijltje voor 'Deze pc' om het verschil te zien.

De inhoud van een map is op verschillende manieren weer te geven. Zet de bestanden bijvoorbeeld in een lijst of maak de pictogrammen groter.

 • Open de Verkenner.
 • Klik in de menubalk op Weergeven.
 • Er zijn acht verschillende mogelijkheden. Klik ze om de beurt aan om te kijken of die instelling bevalt.
  • Extra grote pictogrammen: de plaatjes van bestanden en mappen staan extra groot afgebeeld.
  • Grote pictogrammen: de plaatjes van bestanden en mappen zijn groot afgebeeld.
  • Normale pictogrammen: de plaatjes van bestanden en programma's hebben de standaardgrootte.
  • Kleine pictogrammen: de plaatjes van bestanden en mappen staan klein weergegeven.
  • Lijst: alle bestanden en mappen staan in een lijst onder en naast elkaar.
  • Details: de bestanden en mappen staan onder elkaar. Daarbij staan extra gegevens, zoals de datum waarop het bestand of de map voor het laatst is gewijzigd.
  • Tegels: de pictogrammen zijn gemiddeld groot. Het zijn een soort 'tegels'.
  • Inhoud: de bestanden en mappen staan onder elkaar, met tussenruimte.

Verander zo vaak u wilt van instelling. De Verkenner onthoudt de laatstgekozen instelling.

De Verkenner heeft net als internetbrowsers tabbladen. Open daarmee meerdere mappen naast elkaar binnen één venster. Zo zijn allemaal aparte vensters niet nodig. Ze zijn ook handig bij bijvoorbeeld het verplaatsen van bestanden. De Verkenner opent standaard met één venster zonder extra tabbladen. Open een extra tabblad om een tweede map te bekijken.

 • Open de Verkenner.
 • Klik rechts van het meest rechter tabblad op het plusteken.
  Tabbladen in Verkenner openen
 • Een nieuw tabblad opent aan de rechterkant. Het tabblad weer sluiten? Klik dan in het tabblad op het kruisje.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de Verkenner. Structuur aanbrengen is belangrijk om bestanden gemakkelijk terug te vinden.