Voor u ligt een rapportage over het jaar 2018 tot eind 2018. Wijkklik Emmerhout is sinds september 2009 actief in Emmerhout. Wijkklik brengt mensen in contact met elkaar, activeert hen en laat mensen participeren in de samenleving door middel van vooral de informatie en communicatie technologie. Deze middelen zijn steeds meer een noodzakelijk “kwaad” geworden voor de burgers van nu en de samenleving.

Zonder kennis over het gebruik van deze technische hulpmiddelen wordt men steeds meer afhankelijker van andere mensen in de samenleving. Daar wil Wijkklik Emmerhout iets aan doen. Dat geldt voor iedereen.

Sinds 1 november 2016 is Wijkklik Emmerhout een echte formele vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement. We hebben ons ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KvK 72048409 . De vereniging Wijkklik Emmerhout bestaat op dit moment uit 18 leden. Alle leden zijn vrijwilligers, waaronder vier actieve bestuursleden.

De manier van actief zijn is vooral vraaggericht, waardoor deze wijze van werken voortdurend in ontwikkeling is en ook de vrijwilligers/leden steeds opnieuw moeten bedenken wat de beste aanpak in déze situatie bij déze cursist is. Steeds weer proberen we mensen met elkaar te verbinden, te achterhalen wat er in de wijk ebeurt en op een goede manier mensen te stimuleren actief te zijn en te blijven in de wijk.

Ook op het gebied van ICT; onze samenleving en onze overheid gaat dat steeds meer als eis stellen.

Echter: dit kunnen we niet alleen: We hebben alle hulp nodig van onze leden/vrijwilligers, maar ook van de gemeente en het rijk, maar vooral ook van de wijk Emmerhout zélf.

Jaarverslag 2018 klik hier