Teken invoegen via menu

Mensen kunnen speciale tekens ook invoegen via een menu. Hieruit kopieert u vervolgens het gewenste symbool om het ergens anders te plakken.

  • Klik op Starten.
  • Klik op Accessoires > Speciale tekens.
  • Een venster opent met daarin een overzicht van allerlei tekens. Klik op het gewenste teken.
  • Gradenteken typen op Windows-computer met menu Speciale tekens

  • Klik op Selecteren
  • Klik op Kopiëren.
  • Plak het teken nu met de sneltoets Ctrl+V op een willekeurig plek. Ga dus naar de plek waar het teken moet komen, druk op de Ctrl-toets, houd deze ingedrukt en druk op de letter V. 

Teken invoegen via toetscombinatie

Tot slot kunnen de tekens ook gemaakt worden met een combinatie van een aantal toetsen. Daarbij moet u de Alt-toets ingedrukt houden en vervolgens een aantal cijfers achterelkaar typen. Dit werkt alleen op een toetsenbord met aan de rechterzijde een numeriek toetsenblok.

  • Graden: Alt + 248
  • Plusminus: Alt + 241
  • Paragraaf: Alt + 245