Ouderen en vrouwen

Ongeveer de helft van de niet-gebruikers van internet zijn ouderen. Deze groep is wel flink kleiner geworden in vergelijking met 2012: toen was 66 procent van de 75-plussers nooit online, in 2018 was dit nog 32 procent. Ook van de iets jongere groep, van 65 tot 75 jaar, is het deel dat internet niet gebruikt in vier jaar tijd gedaald, van 43 procent naar 10 procent. "Dat komt doordat er door de overheid en bedrijven flink ingezet wordt op het gebruik van internet", zegt Omroep Max-ombudsman Rogier de Haan in het NOS Radio 1 Journaal.

"Mensen worden naar cursussen in bibliotheken en buurthuizen gestuurd." Uiteindelijk gaan mensen daar meer internet door gebruiken. Toch zijn dat volgens De Haan ook vaak mensen die dat beperkt doen.

"Wij krijgen best veel telefoontjes van mensen die zeggen dat ze een computer en internet hebben, maar eigenlijk alleen maar mailen. Veel meer kunnen ze er niet mee, en ze hebben ook geen zin om meer te gaan leren. Die redden zich op deze manier prima. Dat iemand internet heeft betekent dus niet per definitie dat hij daar alles mee kan."

Meer vrouwen

Volgens het onderzoek van het CBS zijn er in alle leeftijdscategorieën meer vrouwen dan mannen die niet actief zijn op internet. Het opvallendst is dat bij de groep 75-plussers: 41 procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen uit deze leeftijdscategorie zegt nooit op het web te zitten.

Heel anders is dat bij de groep tussen 25 en 45 jaar: daar maakt bijna iedereen gebruik van het internet. Onder de 12- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden is het internetgebruik het intensiefst: ruim 95 procent is dagelijks online. Onder 75-plussers is dat 45 procent.