Hier kunt u duidelijk zien dat het gaat om een valse mailHeeft u uw computer goed beveiligd dan zal u naar drukken op de link hier boven in het blauw het volgende zien. ( Zie onder)
Heeft u moeite om de valse mail te herkennen, maak dan een screenshot en stuur deze naar ons op via de knop ik heb een vraag.